‎1394/04/12


كل بازديد:  38820

بازديد امروز:  6

  • امام صادق عليه السلام فرمود: سرزمين كربلا و آب فرات، اولين زمين و نخستين آبى بودند كه خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشيد.
  • امام صادق عليه السلام فرمود: سرزمين كربلا و آب فرات، اولين زمين و نخستين آبى بودند كه خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشيد.
روال‌ها
صدور كارت هوشمند رانندگان
 تعريف فعاليت 

مراحل انجام كار:
1- مراجعه ارباب رجوع به واحد صدور كارت هوشمند (انجمن صنفي كاميون داران اصفهان يا انجمن صنفي رانندگان اتوبوسهاي برون شهري اصفهان )
2- دريافت ليست مدارك صدور دفترچه كار
3- صدور معرفي نامه جهت دريافت استعلامهاي مورد نياز توسط انجمن صنفي(بيمه ، عدم اعتياد ، سوء پيشينه )
4- پيگيري جهت تهيه مدارك مورد نياز و اخذ استعلامهاي مربوطه توسط ارباب رجوع
5- مراجعه مجدد به واحد صدور و ارائه مدارك جهت تكميل پرونده
6- بررسي نداشتن سابقه اخذ دفترچه و تكميل فرم شناسايي رانندگان
7- ثبت در سيستم رايانه اي و اختصاص شماره شناسايي
7- صدور رسيد تحويل مدارك كارت هوشمند ودريافت برگ فعاليت .
8- كارت هوشمند توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور صادر شده و ارباب رجوع در تاريخ مندرج در رسيد جهت دريافت كارت هوشمند خود مراجعه مي نمايد .

 خلاصه مراحل 

مدارك لازم جهت صدور كارت هوشمند رانندگان باري و برگ فعاليت :
1- فرم شماره 2 يا 4 از تامين اجتماعي
2- اصل برگ عدم سوء پيشينه كيفري
3- گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه
4- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه
5- اصل و كپي از پشت و روي گواهينامه
6- اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي
7- اصل و كپي كارت سلامت رانندگان
8- اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متولدين 1338 به بعد . جهت دارندگان كارت معافيت ارائه گواهي استعلام ار نظام وظيفه الزامي مي باشد .
9- اصل و كپي از رسيد يا اصل كارت ملي
10- 6 قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد ( 4*3 )
11- اصل و تصوير فيش واريزي مربوط به صدور دفترچه كار به حساب مربوطه
12- ارائه معرفي نامه از انجمن هاي صنفي مربوطه رانندگان بار و مسافر

محل مراجعه :
ـ انجمن صنفي كاميون داران اصفهان( تلفن 3870111-0311)
ـ انجمن صنفي رانندگان اتوبوسهاي بين شهري ( تلفن 4357971-0311)

واحد انجام دهنده :
انجمن صنفي كاميون داران اصفهان براي رانندگان باري
انجمن صنفي رانندگان اتوبوسهاي برون شهري براي رانندگان مسافري.

واحد تهيه كننده : اداره حمل و نقل كالا
  


حق انتشار اطلاعات براي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي محفوظ است 1389 - 1381
طراحي، پياده‌سازي و راهبري محتوايي توسط شرکت نگاه
info@rmto.ir